Електронний архів

Електронний архів Українського визвольного руху (avr.org.ua) — безкоштовна документальна онлайн-платформа для дослідників, істориків, журналістів та всіх, хто цікавиться історією України, СРСР та Центральної-Східної Європи у XX ст., подіями періоду Другої світової війни, боротьбою народів СРСР за незалежність, історією тоталітарних режимів та історією репресій. Зараз на сайті у вільному доступі та у високій якості більше 26 000 документів. Відкриття Е-архіву відбулося в березні 2013 р.

Сайт Е-архіву.

Новини е-архіву