De/construction. Архіви КҐБ для медіа

Архіви КҐБ для медіа

«De/construction. Архіви КҐБ для медіа» — освітній проект для журналістів, як користуватися архівами комуністичних спецслужб для протидії дезінформації. У рамках проекту було розроблено навчальну програму для медійників, проведено тематичний міжнародний воркшоп, здійснено візити до архівних установ України, Польщі, Чехії, Словаччини, підготовлено видання «Архіви КҐБ для медіа» трьома мовами. Матеріали, розроблені в рамках проекту, стануть в нагоді всім, хто хоче почати роботу з архівними документами та дізнатися про алгоритми роботи в архівах.

‘De/construction. KGB Archives for Media’ is an educational project for journalists on how to use the archives of the communist special services to counter disinformation. As part of the project, a training program for reporters was developed, a thematic international workshop was held, visits were organised to archival institutions of Ukraine, Poland, the Czech Republic, and Slovakia, and the ‘KGB Archives for the Media’ handbooks were prepared and published in three languages. The materials-outcomes of the project will be useful to everyone who wants to start working with archival documents and learn about algorithms for working in archives.

Видання «Архіви КҐБ для медіа»: українською, англійською, російською

‘KGB Archives for Media’ Handbooks: in Ukrainian, English, Russian.

Архіви КҐБ для медіа

Кейс-стаді проекту

Інші матеріали.

Проект «Deconstruction. Aрхіви КҐБ для медіа» став можливим завдяки підтримці Посольства Чеської Республіки в Україні у рамках програми Transition, а також Міжнародного Вишеградського Фонду спільно з Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.