Наскільки відкриті «архіви КҐБ»: опублікували результати експертного опитування

Центр досліджень визвольного руху оприлюднив підсумки третього моніторингу про доступ до архівів, що містять інформацію про жертв політичних репресій радянської доби.

Результати опитування показали покращення якості роботи українських архівів. За останніх шість років суттєво зросла кількість користувачів архівів, які говорять, що робота в архівах стала більш комфортною: понад 60% опитаних експертів дали позитивну оцінку. У 2015 році таких було 53,7%

Архіви, відкритість та комфортність роботи в яких експерти оцінили найвище (за п’ятибальною шкалою): ГДА СБУ (Галузевий Державний архів Служби безпеки України) — 4,55 бали, ЦДАВО (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України) — 4,40 бали, ЦДАГО (Центральний державний архів громадських об’єднань України) — 4,11 бали та архівні управління СБУ  — 4,02 бали. 

Серед архівів-«двієчників» за рівнем доступу опинилися (за п’ятибальною шкалою): ГДА МВС (Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України) — 1,92 бала, ГДА СЗРУ (Галузевий державний архів служби зовнішньої розвідки України) — 1,99 бала, Галузевий державний архів Міністерства оборони України — 2,32 бали, Галузевий державний архів Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань та пробації — 2,32 бали, Галузевий державний архів Прикордонної служби — 2,52 бали, архівні управління МВС — 2,62 бали.

Серед проблем та перепон, що наразі присутні в архівній сфері, дослідники найчастіше вказують на невідповідність архівів сучасним стандартам роботи з користувачами та брак електронних версій архівних документів. 

Дослідники говорять про поліпшення в окремих аспектах роботи, а саме: менш відчутними стали проблеми з обмеженням доступу до архівних документів, складністю бюрократичних процедур, а також щодо можливостей копіювання чи користування власними технічними засобами. Перелічені питання були детально врегульовані в ухваленому у 2015 році Законі України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», при розробленні якого враховувались оцінювання експертів 2011 року. Отже, відбувається системна робота над покращенням доступу до архівів.

Проблеми, що описали експерти, зокрема високий бал щодо необхідності збільшення фінансування, а також збільшення інтенсивності виготовлення й забезпечення доступу до електронних копій документів, значною мірою збігаються з оцінюванням самих архівістів. Подібність бачення ситуації є, зокрема, результатом покращення діалогу між усіма зацікавленими сторонами, у тому числі за допомогою реалізації окремих фахових проєктів. Продовжувати такий діалог є одним із головних завдань у найближчій перспективі..

Це було вже третє експертне опитування, яке Центр досліджень визвольного руху провів за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» для ефективної роботи над архівною реформою. Вперше таке опитування проводили у 2011-му році, вдруге —  у 2015-му. Опитування 2021 року дало можливість оцінити імплементацію політики, здійснюваної впродовж останніх шести років, а також визначити виклики та проблеми, які необхідно врахувати для подальшого розвитку архівної сфери. Експертне опитування відбулося в рамках програми «Відкриті архіви».