Український визвольний рух. Збірник 18

Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, рецензій та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху у ХХ столітті, його структур та окремих особистостей.

Редакційна колегія: канд. іст. наук Володимир В’ятрович; канд. іст. наук Марта Гавришко (відповідальний редактор); Руслан Забілий; проф., д-р іст. наук Леонід Зашкільняк; проф. Володимир Косик; проф., д-р іст. наук Микола Литвин; д-р іст. наук Іван Патер; д-р іст. наук Анатолій Русначенко; канд. іст. наук Олександра Стасюк, Геннадій Іванущенко, канд. іст. наук Іван Патриляк, Василь Стефанів.

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Юрій Черченко

Євген Коновалець про підготовку ІІ конгресу ОУН

Олександр Кучерук

«…Все, що звязане з визволенням України»

(До ґенези відносин Організації Українських Націоналістів та Українського Центрального Комітету на початку Другої світової війни)

ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917—1939 рр.

Володимир Солов’ян

Роль Нестора Махна і махновщини у повстанському русі українського селянства (1917—1921 рр.)

Роман Тютенко

Гайдамацький кіш Слобідської України (грудень 1917 р. — грудень 1919 р.)

ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Володимир Панченко

Економічна складова в ідеології українського націоналізму повоєнної доби (за матеріалами Великих Зборів ОУН)

Роман Шляхтич

Концепція Фронту поневолених націй у працях пропагандистів ОУН(б) повоєнного часу

ПЕРІОД ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ ОУН ТА УПА

Юрій Митрофанеко

Український антибільшовицький рух на Кіровоградщині 1918—1940-і рр.

Василь Ільницький

Організаційно-територіальний поділ Карпатського краю ОУН (1945—1954 рр.)

Ярослав Антонюк

Діяльність Висоцького районного проводу ОУН(б) (1947—1950 рр.)

Аліна Коваль

Діяльність Організації Українських Націоналістів на Миколаївщині в 1940—1950-ті роки

Євген Луньо

Комуністична Польща крізь призму повстанської народної пісенності

Вадим Прокопов

Василь Галаса та Марія Савчин: гендерні особливості сприйняття підпільної боротьби ОУН

УКРАЇНСЬКИЙ ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ

Олег Сімків

Реакція світової громадськості на порушення прав людини в УРСР (1976—1985 рр.)

РЕЦЕНЗІЇ

Василь Футала

Гаврилів І. Західна Україна у 1921—1941 роках: нарис історії боротьби за державність: монографія. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 472 с.

Сергій Рябенко

Слідами «Львівського погрому» Джона-Пола Химки

John-Paul Himka. The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd // Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes. — 2011. — Vol. LIII. — № 2—3—4. — P. 209—243.

Олеся Ісаюк

Magnum opus про український визвольний рух.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. — Львів: Часопис, 2012. — 592 с.