Український визвольний рух. Збірник 17

Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, рецензій та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху у ХХ столітті, його структур та окремих особистостей.

Редакційна колегія: канд. іст. наук Володимир В’ятрович; канд. іст. наук Марта Гавришко (відповідальний редактор); Руслан Забілий; проф., д-р іст. наук Леонід Зашкільняк; проф. Володимир Косик; проф., д-р іст. наук Микола Литвин; д-р іст. наук Іван Патер; д-р іст. наук Анатолій Русначенко; канд. іст. наук Олександра Стасюк, Геннадій Іванущенко, канд. іст. наук Іван Патриляк, Василь Стефанів.

На обкладинці зліва направо: Микола Харук — ‘Вихор’, командир сотні ім. Богуна, Петро Мельник — ‘Хмара’, командир ТВ 21 «Гуцульщина», Дмитро Олексюк — ‘Їжак’, булавний. Гуцульщина, можливо 1945 р.

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Ірина Когут 

Феномен подвійної інституціоналізації українських архівів

Юрій Черченко

Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві ОУН у Києві

Ігор Марчук

Невідомий документ про основні напрямки творчої роботи повстанського художника Ніла Хасевича-‘Зота’ у 1950—1952 рр.

ІСТОРІЯ УВО ТА ОУН У 1920—1939 рр.

Микола Посівнич

Ув’язнення Степана Бандери в польських тюрмах

Олександр Кучерук

Роттердам — 23 травня 1938 року (до річниці загибелі голови ОУН Є. Коновальця)

Наталія Рева

Символи боротьби за незалежність: персоніфікація міжвоєнного українського визвольного руху

Устина Стефанчук 

Др. Юліян Вассиян — кілька ескізів до портрету

ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917—1921 рр.

Юрій Щур

«Перші ластівки» організованого спротиву: українські націоналістичні організації в Запоріжжі (1940—1941 рр.)

Олеся Ісаюк

Політика німецької окупаційної влади щодо населення Львова у дзеркалі урядових оголошень (1941—1944 рр.)

Данило Саламін

Зовнішньополітичні орієнтації УГВР (1943—1954 рр.)

Ярослав Антонюк

Протидія Служби безпеки ОУН(Б) політично-пропагандистським та культурно-освітнім заходам радянської влади на території ПЗУЗ (1946—1951 рр.)

Олександр Дем’янюк

Діяльність підрозділів Воєнної округи «Турів» на теренах Волині восени 1943 року

Володимир Мороз

Перемиська Воєнна округа УПА «Сян» (1944 р.)

Олександр Вовк

Диверсійна група УПА «Схід»

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Іван Патриляк 

На війні — як на війні. В’ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942—1947. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Центр досліджень визвольного руху, 2011. — 288 с

Леонід Зашкільняк

В українсько-польській дискусії з’явився серйозний аргумент. Польсько-українські стосунки в 1942—1947 роках у документах ОУН та УПА.У 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. В’ятрович. — Львів: Центр досліджень визвольного руху, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. — 1368 с.

В’ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942—1947 — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Центр досліджень визвольного руху, 2011. — 288 с

Сергій Квіт

Націоналізм і релігія. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920—1930-ті роки) / Заг. ред. О. Зайцева; Український Католицький Університет; Центр досліджень визвольного руху. — Львів: Видавництво УКУ, 2011. — 384 с

Олександр Зайцев 

Ще про націоналізм і релігію. З приводу рецензії Сергія Квіта