Український визвольний рух. Збірник 7

Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, спогадів та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху, його структур та окремих особистостей.

Редакційна колегія: канд. іст. наук Володимир В’ятрович (відповідальний редактор), Роман Грицьків, проф., д-р іст. наук Ярослав Дашкевич, Руслан Забілий, акад. НАН України Ярослав Ісаєвич, проф. Володимир Косик, проф., д-р іст. наук Микола Литвин, д-р іст. наук Іван Патер, Михайло Романюк, проф. Володимир Стойко.

Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів: Видавництво «Мс», 2006. – Збірник 7. – 312 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

На обкладинці: Вояки УПА із сотні «Скуби». Коломийщина.