«Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.)

У монографії на основі широкого кола джерел здійснено комплексне дослідження діяльності на території України українського визвольного руху від початку Другої світової війни до остаточної ліквідації збройного підпілля органами радянської державної безпеки.

Висвітлено протистояння структур визвольного руху гітлерівським та сталінським тоталітарним режимам, участь ОУН і УПА в польсько-українській локальній війні, боротьбу українського націоналістичного підпілля і повстанців проти польської комуністичної держави.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією українського визвольного руху, Другої світової війни, України, Польщі, Німеччини та Радянського Союзу.

 

Ivan Patrylak. «Rise and Fight! Listen and Have Belief…»: Ukrainian Nationalist Underground and Insurgent Movement (1939—1960)

Based on wide range of sources, the monograph gives complex investigation of the Ukrainian liberation movement on the territory of Ukraine since the beginning of the World War II till elimination of the armed underground by Soviet security services.

Liberation movement struggle against Hitler and Stalin totalitarian regimes, role of the OUN and UPA in local Polish-Ukrainian War, fight with Polish communist state are depicted.

The book is for scientists, lecturers, students and all the other interested in the history of Ukrainian liberation movement, World War II, Ukraine, Poland, Germany and the Soviet Union.

 

ЗМІСТ

 • Передмова
 • Розділ І. Діяльність українського націоналістичного підпілля на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 — травень 1941 р.)
 • 1.1. Історичні передумови зародження українського націоналістичного руху, активність ОУН напередодні Другої світової війни
 • 1.2. Збройні виступи націоналістичного підпілля в період вересневої кампанії 1939 р. Розкол ОУН
 • 1.3. Діяльність українського націоналістичного підпілля в жовтні 1939 — травні 1941 р.
 • Розділ ІІ. Націоналістичне підпілля в перші місяці німецько-радянської війни (червень — грудень 1941 р.)
 • 2.1. Збройні виступи націоналістичного підпілля (червень — липень 1941 р.)
 • 2.2. Проголошення Акта 30 червня 1941 р. і спроба державного будівництва. Початок протистояння між українським націоналістичним підпіллям та німецьким окупаційним режимом
 • 2.3. Військовотворчі заходи націоналістичного підпілля влітку — восени 1941 р.
 • Розділ ІІІ. Діяльність ОУН у 1942 — на початку 1943 р. Перехід до повстанських форм боротьби. Створення УПА, її структура, чисельність, озброєння
 • 3.1. Діяльність підпілля ОУН(б) та ОУН(м) у 1942 р.
 • 3.2. Підготовка підпілля ОУН(б) до антинімецького збройного повстання
 • 3.3. Участь підпілля ОУН(б) на Волині та Поліссі у створенні УПА
 • 3.4. УПА і запілля: структура, чисельність, трансформації, забезпечення, тактика, старшинські кадри, озброєння, уніформа, нагороди, «колективний портрет» вояка Повстанської армії
 • Розділ IV. Протистояння з гітлерівським окупаційним режимом. Націоналістичне підпілля у 1943—1944 рр. Українська головна визвольна рада
 • 4.1. Збройний опір УПА і націоналістичного підпілля гітлерівському окупаційному режимові. Створення УНС у Галичині
 • 4.2. Переговори керівників націоналістичного підпілля і повстанського руху із представниками німецької адміністрації та силових структур
 • 4.3. ОУН у 1943—1944 рр. — пошук «нового обличчя». Спроба сформувати позапартійне представництво українського визвольного руху
 • Розділ V. Локальна українсько-польська війна
 • 5.1. Історичні передумови українсько-польського міжнаціонального конфлікту
 • 5.2. Ескалація конфлікту в перші роки Другої світової війни
 • 5.3. Пік протистояння на українсько-польському «фронті» (1942—1944 рр.)
 • 5.4. Оборонна боротьба українців на Закерзонні (1945—1947 рр.)
 • Розділ VІ. Протистояння УПА й підпілля ОУН радянському режимові
 • 6.1. Конфлікт із радянським партизанським рухом (1943—1944 рр.)
 • 6.2. Локальні напади повстанців і підпільників на підрозділи Червоної армії (1944—1945 рр.)
 • 6.3. Боротьба збройного підпілля і повстанців проти внутрішній військ НКВД і радянської адміністрації на завершальному етапі Другої світової війни
 • 6.4. «Мала війна» українського повстанського руху та націоналістичного підпілля з радянським режимом у перше повоєнне п’ятиріччя (1945—1950 рр.)
 • 6.5. Націоналістичне підпілля в останні роки організованої діяльності (1951—1954 рр.)
 • 6.6. Придушення радянським режимом окремих вогнищ спротиву (1954—1960 рр.)
 • Післямова
 • Перелік скорочень
 • Іменний та географічний покажчик