Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 роки)

У монографії відтворено цілісну картину  видавничої діяльності ОУН на українських  землях періоду радянсько-німецької  війни та повоєнного десятиліття. Досліджено видавничу політику організації, зокрема напрямки видавничо-пропагандивної роботи, механізми контролю на ідеологічному, інтелектуальному, естетичному та граматичному рівнях. Показано схему діяльності пропагандистських структур і підпільних друкарень. Проаналізовано тематику друків, висвітлено еволюцію ОУН у сфері ідеології та політики. Видання розраховане на науковців, істориків, студентів гуманітарних вузів.