ЦДВР презентував нові книжки про визвольний рух

У рамках 18-го Форуму видавців у Львові Центр досліджень визвольного руху представив нове бачення польсько-українських стосунків у Другій світовій війні у книзі В. В’ятровича «Друга польсько-українська війна. 1942–1947»; таємниці українського минулого з архівів КГБ у проекті «Історія з грифом “Секретно”»; ілюстровану історію повстанської армії «УПА. Історія нескорених» та інші видання з історії українського визвольного руху.

В. В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 1942—1947

Книга розповідає про малодосліджену сторінку історії — польсько-українську війну 1942—1947 років. На базі широкого кола архівних документів, зокрема раніше не доступних, автор розглядає причини, перебіг та наслідки довготривалого конфлікту між українцями та поляками на теренах сучасних Західної України та Східної Польщі.

Показано вплив політичних процесів на перебіг військових дій, спроби налагодження співпраці між українцями і поляками під час і після Другої світової війни. Окрему увагу приділено ролі і місцю цієї війни в пам’яті обох народів.

Автор: Володимир В’ятрович

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

Місце видання: Київ

Рік видання: 2011

Польсько-українські стосунки в 1942—1947 роках у документах ОУН та УПА: у двох томах (Відповідальний редактор — В. В’ятрович)

У двотомному збірнику опубліковано документи українського підпілля про польсько-українські стосунки у важкий для обох народів період: 1942—1947 роки.

Перебіг війни між ними, спроби переговорів та налагодження співпраці між українським та польським підпіллям, загальна характеристика політичної ситуації в Західній Україні, на фоні якої розвивався конфлікт – ці та інші теми висвітлюють унікальні джерела (звіти мережі ОУН та відділів УПА, інструкції та накази, протоколи Служби безпеки). Більшість матеріалів публікується вперше.

Володимир В’ятрович, відповідальний редактор та упорядник:

«Документи походять передусім із розсекречених архівів КГБ. Також великий блок матеріалів взято з архіву Миколи Лебедя, одного з очільників українського визвольного руху. Багато років цей архів вважався втраченим, аж поки в 2007 році не був переданий Центру досліджень визвольного руху. Інша його частина зараз зберігається в Гарвардському університеті. Ці матеріали досі не використовувалися дослідниками і, сподіваюся, скорелюють уявлення про польсько-український конфлікт 1942—1947 років та підтвердять концепцію, що це була Друга польсько-українська війна».

Відповідальний редактор та упорядник: Володимир В’ятрович

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Львівський національний університет ім. І. Франка

Місце видання: Львів

Рік видання: 2011

В. В’ятрович. Історія з грифом «Секретно»

 

Чому зраджували і чи зраджували? Чому ставали героями і чи справді були ними? Радянський Союз розпався чи був зруйнований? Чому «всесильний КГБ» не втримав влади?

Відповіді на ці питання десятиліттями ховали під грифами «Секретно». Сьогодні ж Володимир В’ятрович, який розсекретив архіви КГБ, розповідає про таємниці української історії.

• глобальні інформаційні війни ХХ століття;

• люди, які кидали виклик системі;

• щоденне життя таємних органів: фальсифікації, оперативні розробки, агентурні операції;

• механізми депортацій та нутрощі тюремної системи;

• поразка переможців — СРСР проти УПА;

• справжні причини Чорнобильської катастрофи;

• агонія спецслужби в останні дні СРСР.

Історик оприлюднює раніше не доступні заведені «органами» справи та таємні звіти КГБ керівництву партії.

Автор: Володимир В’ятрович

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху

Місце видання: Київ — Львів

Рік видання: 2011

В. В’ятрович, Р. Забілий, І. Дерев’яний, П. Содоль. Українська повстанська армія. Історія нескорених. Третє видання

Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце: тут читач знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.

Видання третє.

Відповідальний редактор та упорядник: Володимир В’ятрович

Авторський колектив: Володимир В’ятрович, Ігор Дерев’яний, Руслан Забілий, Петро Содоль

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху

Місце видання: Львів

Рік видання: 2011

О. Зайцев, О. Беген, В. Стефанів. Націоналізм та релігія. Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920—1930 рр.)

Книга описує становлення і розвитку нового, інтегрального українського націоналізму, його ставлення до релігії і Церкви, а також те, як сама Церква реагувала на виклик модерних ідеологій. Автори книги змогли поєднати вивчення української історії з широким міжнародним контекстом того часу та відобразити загальноєвропейські тенденції розвитку націоналістичної ідеології.

Автори: Олександр Зайцев, Олег Беген та Василь Стефанів

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Український католицький університет

Місце видання: Львів

Рік видання: 2011

Український визвольний рух. № 15 (Відповідальні редактори — Р. Забілий, М. Гавришко)

Збірник продовжує серію наукових публікацій досліджень, документів, спогадів та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху, його структур та окремих особистостей.

Редакційна колегія: кандидат історичних наук Володимир В’ятрович; кандидат історичних наук Марта Гавришко (відповідальний редактор); Руслан Забілий; професор, доктор історичних наук Леонід Зашкільняк; професор Володимир Косик; професор, доктор історичних наук Микола Литвин; доктор історичних наук Іван Патер; доктор історичних наук Анатолій Русначенко; кандидат історичних наук Олександра Стасюк, Геннадій Іванущенко, Василь Стефанів.

Відповідальний редактор: Марта Гавришко

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Місце видання: Львів

Рік видання: 2011

М. Посівнич. Воєнно-політична діяльність ОУН у 1929—1939 рр.

Монографія присвячена воєнно-політичній діяльності ОУН у 1929—1939 роках, формуванню воєнної доктрини та геополітичної стратегії українського визвольного руху. У дослідженні проаналізовано розвиток структури, підготовку військово-політичних кадрів та діяльність ОУН в Україні та на еміграції. Також детально висвітлено участь націоналістів у державотворенні в Карпатській Україні, розбудові Карпатської Січі, їхню діяльність напередодні та на початку Другої світової війни. Видання розраховане на науковців та широке коло читачів.

Автор: Микола Посівнич

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Місце видання: Львів

Рік видання: 2010

Голодомор 1932—1933 років в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований довідник (Відповідальний упорядник — В. М. Даниленко )

Розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932—1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.

Науково-довідкове видання розраховане на істориків, юристів, краєзнавців, усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

Автор: В. М. Даниленко (відповідальний упорядник), Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк

Видавництво: Центр досліджень визвольного руху, Національна академія наук України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Галузевий державний архів Служби безпеки України

Місце видання: Львів

Рік видання: 2010

 

Додано 21.09.2011